Teambuilding

Voor het verbeteren van de samenwerking binnen een team, zal er constant geinvesteerd moeten worden in het onderlinge vertrouwen en het geven van feed back. Zodat de betrokkenheid onder de teamleden wordt verbeterd en daarmee de verantwoordelijkheid wordt vergroot. TimeOut Events biedt hiervoor leuke, interactieve, leerzame, actieve en avontuurlijke teambuilding activiteiten. Wat de aanleiding ook is, we zijn graag uw business partner in het activeren en het ontwikkelen van uw mensen.

Door het toepassen van action learning in (on)natuurlijke outdoor omstandigheden waarin iedereen gelijk is, worden de ware talenten van de teamleden zichtbaar en gewaardeerd.

Wij plaatsen de deelnemers in verschillende situaties waar men om tot een oplossing te komen goede samenwerking en communicatie wordt vereist. Methodes als Profile dynamics of de teamrollen van Belbin zijn uitstekend hanteerbaar voor inzicht in gedrag. Genoeg materie voor een aansluitende feedbackronde rondom het kampvuur.

Is er een tekort aan betrokkenheid binnen uw bedrijf door een te hoge belasting, daling van de motivatie en werkplezier, verlies aan productiviteit of een oplopend verzuim. In samenwerking met Marko Koers Sports brengen we niet alleen maar nieuwe energie binnen uw organisatie maar zult u versteld staan wat een gezonde geest en balans in een gezond lichaam voor u kan betekenen. We gaan graag in gesprek met u om samen de doelstellingen en de doelgroep te bepalen aan de hand van de randvoorwaarden en de gewenste ingredienten kan vervolgens een programma worden ontwikkeld en georganiseerd.

Inspiratie

Onze klanten